Podsumowanie pracy koła matematycznego w roku szkolnym 2010/2011

Zajęcia koła matematycznego przebiegały zgodnie z programem napisanym na ten cel. Dziesięcioro uczniów z klas drugich oraz jedna osoba z klasy pierwszej uczęszczało na zajęcia w każdy czwartek w godzinach 15.20 do 16.50. Uczniowie podczas zajęć rozwijali i doskonalili swoje indywidualne zdolności matematyczne.

Uczestnicy koła poznawali i utrwalali między innymi:

–  własności pierwiastków jako liczb niewymiernych;

–  wzory skróconego mnożenia:

– niedziesiątkowe systemy liczenia;

– notację wykładniczą podczas rozwiązywania zadań z życia codziennego.

– cechy podzielności liczb z wykorzystaniem do rozwiązywania zadań na  dowodzenie

– pojęcie wartości bezwzględnej i metody rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną;

– rozwiązywanie równań, nierówności i układów równań, w tym w zadaniach z treścią;

– pojęcie funkcji liniowej i jej wykresu;

– metodę graficzną rozwiązywania układów równań;

– pojęcie równania, nierówności i układu równań z parametrem;

– zagadnienia z geometrii płaszczyzny i przestrzeni, z kluczowymi twierdzeniami.

 1. I.                    Produkty osiągnięte dzięki realizacji zajęć:

Wszystkie podejmowane przez uczniów, pod okiem nauczyciela działania przybliżały ich do udziału w różnych konkursach matematycznych. Efektem tej wytężonej pracy są premiowane lokaty na konkursach powiatowych,  międzypowiatowych, wojewódzkich, międzynarodowych.

 1. Kangur Matematyczny – konkurs międzynarodowy.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów – 100%; najlepszy wynik  w klasach drugich 105pkt (dziewczyna) i 102 pkt (chłopak) ( 110 punktów dawało wyróżnienie). Uczennica klasy I-ej uzyskała 88,75 pkt (103 punkty dawały wyróżnienie)

 1. Jantar – w etapie szkolnym brało udział 6 uczniów – 55% uczniów . Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się 1 uczennica z klasy II-ej, gdzie uzyskała piątą lokatę.
 2. 3.       Potyczki matematyczne;

a)      Etap powiatowy – brało w nim udział 8 uczniów z klasy drugiej i 1 osoba z klasy pierwszej – 82% uczniów. Uczennica z klasy pierwszej zajęła I miejsce, zaś dwoje uczniów z klasy drugiej otrzymało wyróżnienia.

b)      Etap międzypowiatowy – 1 uczennica, zajęła III miejsce.

 1. Konkurs wojewódzki „Matematyka –  moja pasja” – uczennica klasy drugiej otrzymała wyróżnienie.
 2. Kuratoryjny konkurs matematyczny – 3 uczniów klasy drugiej wzięło udział na szczeblu szkolnym.

 

Uczniowie  koła uczestniczyli w trzech wycieczkach:

a)      do Łodzi na „Festiwal Nauki”

b)      do Łodzi, do Planetarium i Ogrodu Botanicznego

c)      do Załęcza Wielkiego i Wielunia

 

Uczniowie przygotowali dwie prace projektowe:

a)       „Człowiek witruwiański”

b)       „Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym”.

Obie prace to prace z elementami badawczymi, wykonane w  formie prezentacji multimedialnej.

 1. II.                  Rezultaty twarde i miękkie:

Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie:

 • rozwinęli zdolności twórcze i wyobraźnię
 • rozwinęli umiejętności wyciągania wniosków, stawiania hipotez i ich weryfikowania
 • rozwinęli umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów, w tym również z życia codziennego
 • doskonalili umiejętność posługiwania się poprawnym językiem matematyki
 • ugruntowali wiedzę na poziomie klasy drugiej i pierwszej.
 • doskonalili umiejętność pracy w grupie.
 • rozbudzili i rozwinęli zainteresowanie matematyką.
 • wzrosła ich pewność siebie.
Reklamy

Tagi: